Kurs pomocniczy dla zajęć z "Doktryn polityczno-prawnych", studia stacjonarne, ćwiczenia