Teoria i filozofia prawa ochrony środowiska - wykład ogólnouniwersytecki dla studiów niestacjonarnych