Teoria i filozofia prawa ochrony środowiska - wykład ogólnouniwersytecki - studia stacjonarne - prowadzący: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy