Kurs z zakresu publicznego prawa gospodarczego, przedmiot prowadzony w formie ćwiczeń.