Kurs dla I roku prawa, pomocniczy wobec ćwiczeń dr Tarnowskiej z "Historii Państwa i Prawa Polskiego".