Celem zajęć jest przybliżenie zasad  stosowania prawa  Unii Europejskiej przez polskie sądy i organy administracji państwowej.