Dla studentów II roku administracji niestacjonarnej - wykłady obowiązkowe z prawa handlowego oraz gospodarki nieruchomościami.

Kurs przygotowujący do konkursu wiedzy z prawa handlowego dla studentów III i IV roku prawa, którzy nie uczestniczyli w zajęciach z prawa handlowego przewidzianych dla studentów V roku.

Zapraszamy do udziału!

Wykład obowiązkowy dla studentów II roku administracji. Prawo handlowe oraz gospodarka nieruchomościami. 

Wykład fakultatywny z zakresu prawa spółdzielczego i mieszkaniowego. Przybliża podstawowe prawa do lokali - prawo własności, współwłasności, najmu. Obejmuje swą tematyką ustawę deweloperską oraz nowe rozwiązania związane z programem mieszkanie plus.

Wykład fakultatywny Prawo Spółek dla studentów studiów niestacjonarnych. Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki spółek handlowych, ich struktury normatywnej oraz zasad funkcjonowania.