Odnośnik do platformy ze szkoleniem "Przysposobienie biblioteczne" dla Collegium Medicum

Click https://moodle.umk.pl/BM/ link to open resource.