Kurs wspomaga zajęcia Prawo w turystyce i ubezpieczenia. 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku Turystyki i Rekreacji (s1) z prawnymi uwarunkowaniami działalności podmiotów zaangażowanych w sektor turystyczny. Skupiać będzie się również na problematyce ubezpieczeń w sporcie i turystyce.