Materiały do zajęć z Teledetekcji

Zapraszam do sprawdzenia wiedzy teoretycznej z przedmiotu Systemy Informacji Geograficznej. Egzamin podsumowuje wiedzę zdobytą podczas zajęć i składa się z 39 pytań jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru (ułożonych na czterech stronach). Limit czasu egzaminu został ograniczony do 10 minut.

Powodzenia!

W zasobie tym umieszczane są materiały dydaktyczne dla studentów kierunku geoinformacja środowiskowa realizowanego w formie niestacjonarnej.

Zamieszczane przez wykładowców materiały są pomocne przy przygotowywaniu się do zaliczenia wybranych przedmiotów.