Wykład ma na celu przedstawienie procesów i czynników kształtujących oraz różnicujących klimat. Na kursie prezentowane są klimatyczne uwarunkowania turystyki w Europie (m.in. w Polsce), Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, Australii, Arktyce oraz na Antarktydzie.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami praktycznymi wykorzystania meteorologii i klimatologii na świecie i w Polsce.

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi  wykorzystania meteorologii i klimatologii. Główne zagadnienia dotyczą wpływu warunków pogodowych oraz klimatycznych na organizm człowieka i na różne rodzaje jego działalności w środowisku geograficznym.

Charakterystyka historyczna i przyrodnicza regionu śródziemnomorskiego. Charakterystyka atrakcji turystycznych i walorów kulturowych regionu Morza Śródziemnego w wybranych państwach (Grecja, Włochy, Hiszpania, Turcja, Izrael, Tunezja, Malta, Cypr). Problematyka zagospodarowania turystycznego oraz ruchu turystycznego regionu śródziemnomorskiego. Kryzysy polityczne i lokalne konflikty zbrojne w basenie Morza Śródziemnego i ich wpływ na turystykę i rekreację.