Przedmiot podstawy turystyki, I rok studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja.