Klasyczne i nowoczesne metody badań meteorologicznych oraz stosowane w nich przyrządy. Opracowanie topoklimatyczne na potrzeby gospodarki przestrzennej. 

Przekazanie studentom podstawowej i praktycznej wiedzy w zakresie grafiki rastrowej i wektorowej.

Kurs przeznaczony dla uczestników szkół doktorskich. Pierwsza część kursu "Fundamentals of climate..." ma przybliżać zagadnienia związane z klimatem, jego składowymi i rozkładem na kuli ziemskiej.