Kurs wspomagający przedmiot Podstawy prawne geoinformacji - dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - kierunek geografia środowiskowa, studia uzupełniające II roku, Wydział Nauk o Ziemi UMK