Celem kursu jest prezentacja problematyki z zakresu nauk pomocniczych historii (dyplomatyka, heraldyka, chronologia, numizmatyka, sfragistyka) w kontekście dzijów krajów bałtyckich.