Dokument elektroniczny, to kurs przygotowany dla studentów Studiów podyplomowych w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją UMK. Dotyczy on kwestii terminologicznych oraz zarządzania dokumentacją elektroniczną w instytucji (w kancelarii, archiwum bieżącym) i w archiwum wieczystym. 

Opracowanie zasobu archiwalnego, to kurs przygotowany dla studentów Studiów podyplomowych w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją UMK. Dotyczy on kwestii opracowania nieaktowej części zasobu archiwalnego, tj.: fotografii, filmów, nagrań, dokumentacji technicznej, kartograficznej i materiałów ulotnych.