Kształcenie zdalne dla Studentów Wydziału Nauk Historycznych z przedmiotu Pedagogika. Zajęcia w trybie kontaktowym odbywać się powinny w poniedziałki o godzinie 8.00.