Etnologia s1, dla 1 semestru 2 roku, semestr 2020/2021.

Na zajęciach studenci zapoznają się z polskimi i zagranicznymi archiwami. Poznają specyfikę pracy z materiałami archiwalnymi: bezpośrednio w archiwum, a także za pośrednictwem Internetu.