Celem kursu jest opanowanie podstaw Moodl'a

Cel kursu, dla kogo, krótki wstęp, metodyka itp. 

Uwarunkowania prawne wykorzystania moodle w praktyce dydaktycznej UMK, jak założyć kurs, podstawowe ustawienia, formaty kursów, podstawowe aktywności.