Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami i kierunkami rozwoju antropologii literatury, ze wzróceniem uwagi przede wszystkim na ich wymiar praktyczny. Antropologia literatury może dostarczać uczestnikowi kultury wiedzy na temat sposobów konstruowania wizerunku człowieka, jego tożsamości w tekstach literackich.

Zajęcia "Twórcze pisanie" przybliżają słuchaczowi wybrane problemy związane z tworzeniem tekstów literackich, nieliterackich, użytkowych.