W toku zajęć student poznaje podstawowe możliwości pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą (jednoosobowa lub mała firma). Dodatkowo zaznajamia się z możliwościami finansowania działalności instytucji kultury, mediów, branży promocyjno-reklamowej.