Celem konwersatorium jest wszechstronna dyskusja nad najważniejszymi zjawiskami kultury popularnej i masowej zarówno tworzonej w języku polskim, jak i angielskim. Zajęcia w części pierwszej (do 27 kwietnia) prowadzone są przez pana mgr. Marcela Woźniaka, natomiast w części drugiej (od 4 maja) przez prof. dr. hab. Macieja Wróblewskiego. Najważniejsze zagadnienia w semestrze letnim obejmują następujące tematy:

Część I

Polska powieść kryminalna po II wojnie światowej.

Zły Leopolda Tyrmanda - pierwszy polski superbohater.

Antypowieść, jako cezura epoki literatury masowej. Na przykładzie Alaina Robbe-Grilleta.

Rozwój telewizji satelitarnej i tego konsekwencje. Na przykładzie filmu Sieć Sidneya Lumeta.

Początki polskiego internetu: ch@t, komunikatory i początek kultury obrazu 2.0

Czy żyjemy w kulturze refrenów - o skonwencjonalizowaniu gatunków i gustów na przykładzie branży wydawniczej.

Media masowe, media reżimowe. Analiza porównawcza.

Konwergencja sztuk: hiperpowieść, hiperfilm. Co dalej?

Część II

Blog i blogosfera (1-3)

Komiks.

Tabloidy w internecie i w formie papierowej. (1-2)

Platforma YouTube. 

Platforma filmowa Netflix.