Zajęcia dla studentów kierunku "Lingwistyka praktyczna i copywriting" (studia stacjonarne I stopnia).