Wykład obejmuje historię literatury rzymskiej od jej archaicznych początków do końca okresu cycerońskiego, który symbolicznie zamyka rok śmierci wielkiego mówcy - 43 p.n.e.

Wykład z historii literatury rzymskiej okresu archaicznego i cycerońskiego na platformie Moddle ma na celu pomoc studentom w przygotowaniu się do egzaminu w czasie obostrzeń związanych z pandemią CIVID-19. Zamieszczone zostały tu pliki PDF z lekturami, prezentacje oraz krótkie wprowadzenia do twórczości autorów rzymskich omawianych okresów.