Kurs jest przeznaczony dla uczestników seminarium licencjackiego prowadzonego przez dr Krystynę Bojałkowską.

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku logopedii.