Kurs zawiera materiały i zadania dla studentów filologii germańskiej uczestniczących w zajęciach z dydaktyki przedmiotowej/metodyki nauczania języka niemieckiego.