Kurs jest przeznaczony dla dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia. Jego celem jest wspomaganie zajęć z gramatyki opisowej.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementami kultury języka, przedstawienie najważniejszych tendencji rozwojowych we współczesnej polszczyźnie i omówienie wybranych problemów z zakresu poprawności językowej.