W semestrze letnim spotkaliśmy się DWA razy. Profesor Paweł Bohuszewicz miał SIEDEM wykładów. Tak więc mamy już  DZIEWIĘĆ wykładów. Na CZTERNASTYM poprzestanę, ponieważ PIĘTNASTY to już sprawdzian pisemny w terminie późniejszym (dziś mi jeszcze nieznany).

Zajęcia są kontynuacja tych zaczętych jeszcze w marcu br. Na poszczególnych zajęciach są podejmowane wyłącznie zagadnienia ważne i(!) trudne. Podsumowaniem będzie końcowy sprawdzian pisemny (proszę pamiętac o papierze kancelaryjnym w linię)..