1. Wprowadzenie. Krytycznoliterackie polemiki z romantyzmem.

2. Formy podróżniczej prozy dokumentarnej – amerykańska podróż Henryka Sienkiewicza.

3. Antyk w małych formach narracyjnych.

4. Naturalizm – inspiracje, przykłady, dyskusje.

5. Miasto pozytywistów.

6. Antyk raz jeszcze. Powieść historyczna.

7. Neuroza społeczna oraz postacie „nerwowców” i „melancholików”.

8. Północna i południowa Francja w twórczości Marii Konopnickiej – idee, gatunki, style.