Kurs jest przeznaczony dla studentów III roku filologii polskiej studiów I stopnia uczęszczających na konwersatorium "stylistyka praktyczna", prowadzone przez dr Krystynę Bojałkowską.