Podstawowe wiadomości z gramatyki tradycyjnej dla studentów I roku filologii polskiej 2. stopnia specjalizacji nauczycielskiej.

Materiały uzupełniające do kursu redagowanie i korekta tekstów - LPiC

 

Kurs przeznaczony jest dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki, którzy uczestniczą w zajęciach z kultury języka.

Materiały pomocnicze dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego: nauczanie języka polskiego do celów specjalistycznych.

Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy Studium Podyplomowego Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Zawiera materiały z wykładów i konwersatorium z gramatyki funkcjonalnej.

Materiały wspomagające warsztaty stylistyczne i etykietę językową, zajęcia prowadzone dla studentów geografii i turystyki.

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku filologii polskiej. Materiały publikowane na tej stronie uzupełniają problematykę zajęć z kultury języka polskiego.

Materiały przeznaczone dla słuchaczy I roku studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa.

Kurs składni współczesnego języka polskiego, przeznaczony dla studentów II roku filologii polskiej s1.

Cele kursu:
- wyrabianie umiejętności analizy składniowej wypowiedzeń o różnym stopniu skomplikowania; metoda formalna + metoda tradycyjna (szkolna)
- zwrócenie uwagi na wykorzystywanie mechanizmów składniowych i poszczególnych typów konstrukcji składniowych w komunikacji językowej