Przedmiot Histologia ma na celu zapoznanie studentów z prawidłową budową komórek, tkanek i narządów człowieka.

Toksykologia sądowa

Kurs obejmuje materiały wykładowe z chemii organicznej do nauki w celu realizacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy w roku 2020. Realizowany materiał dotyczy omówienia właściwości chemicznych i fizycznych aminokwasów, peptydów, białek, węglowodanów oraz lipidów.