Kurs umożliwia studentom podejście do egzaminu z biochemii ogólnej z elementami metabolizmu komórkowego w formie zdalnej.