Test jednokrotnego wyboru - 36 pytań - 36 min.

Test jednokrotnego wyboru - 36 pytań - 36 min

Tematyka ćwiczeń obejmuje analizę jakościową substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych metodami chemicznymi.