Egzamin z przedmiotu Farmakognozja.

Egzamin:

- ma charakter testowy

- składa się z 60 zadań

- tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa

- czas na wykonania testu (egzaminu) to 90 minut

W Moodle zamieszczono zadania praktyczne do ćwiczeń

W tym miejscu znajdują się materiały uzupełniające do ćwiczeń z przedmiotu Farmakognozja. Tutaj też jest miejsce do zamieszczenia materiałów (karty surowców). Zasób został podzielony na bloki tematyczne.

Kurs składa się z 5 części, stanowiących kolejne zajęcia odbywające się semestrze letnim. Kurs zawiera materiały pomocne w przygotowaniu prezentacji przez Studentów, a także umożliwia czynny Ich udział w zajęciach , także on-line.

Kurs zawiera materiały pomocne w realizacji zajęć seminaryjnych z przedmiotu Farmakognozja. Składa się z pięciu części stanowiących kolejne zajęcia.