Przedmiotem zajęć jest problematyka testowania serwisów i narzędzi informacyjnych. Odgrywają one współcześnie znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych. Z tego względu powinny się charakteryzować m.in. wysoką wydajnością, bezbłędnością oraz bezpieczeństwem. Na zajęciach przedstawione zostaną metody związane z realizacją różnego rodzaju testów wybranych systemów interaktywnych.