Ochrona klimatu i wspieranie działań proekologicznych to kurs edukacyjny, skierowany dla dzieci z klas 1-8 szkoły podstawowej. Kurs powstał z inicjatywy studentów i ma na celu przybliżenie uczestnikom pojęcia ekologii oraz zapoznania młodego pokolenia z ważną misją, jaką jest ochrona klimatu i wspieranie działań proekologicznych. Z myślą o najmłodszych uczestnikach kursu, lekcje wzbogacone są o materiały multimedialne by każdy mógł przyswoić zawarte w nim informacje.