Kurs ,,Wykorzystanie zakładek i schowków do porządkowania informacji" jest skierowany do osób, chcących wykorzystać serwisy do porządkowania informacji w szczególności do celów edukacyjnych i naukowych. Stworzony przez studentkę II roku Architektury Informacji Darię Chrześcijańską.

O kursie

Serwisy zakładkowe pomagają porządkować i zarządzać informacjami, również umożliwiają zapisywanie treści na później. Podobną funkcjonalność posiadają schowki w serwisach wyszukiwawczych. Warto się z nimi zapoznać, by ułatwić organizację informacji w przestrzeni sieciowej.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość obsługi przeglądarek i wyszukiwarek internetowych, a także komputera.

Aby zaliczyć kurs należy uzyskać powyżej 50 procent w zamieszczonych zadaniach. 

Spis treści

  1. Dokumentacja kursu.
  2. Serwisy zakładkowe jako narzędzia porządkowania informacji i danych online.
  3. Omówienie przykładowych serwisów zakładkowych funkcjonujących w Internecie: Pocket, Pearltrees, Bibsonomy.

Efekty kształcenia

  • uczeń wie, jakie możliwości daje korzystanie z serwisów zakładkowych online
  • uczeń potrafi korzystać z wybranych narzędzi: Pocket, Pearltrees, Bibsonomy
  • uczeń wie, że korzystanie z serwisów zakładkowych jest przydatne do celów edukacyjnych i hobbystycznych
  • uczeń potrafi tworzyć własne kolekcje w omówionych serwisach
  • uczeń poprawia umiejętności z zakresu poprawnego opisywania i kategoryzowania informacji
  • uczeń nabywa umiejętności wykorzystania istniejących kolekcji zakładkowych do swoich celów