Miliony galaktyk, miliony gwiazd, jedna malutka planetka, na której ludzie od wieków toczyli spory i wojny. Wszystko tylko o mały skrawek skalistej planety. Astronomia zagląda tam, gdzie nie ma i nigdy nie będzie sporów. Wszystkie inne pasje nie wykraczają poza nasz mały świat. Tylko astronomia pokonuje wszystkie bariery.