Zajęcia fakultatywne z czytania i interpretacji "Fenomenologii Percepcji" Merleau-Pont'ego.