Materiały dydaktyczne dla studentów dwóch przedmiotu:

  • reportaż i dokument I (1 rok DiKS)