Kurs przeznaczony dla studentów DiKS, którzy zdecydowali się pisać pracę dyplomową lub magisterską pod moim kierunkiem.