Przećwiczymy podstawowe operacje w edytorach graficznych jako pierwszy etap zapoznania się z pracą grafika