Celem zajęć jest zdefiniowanie roli i umiejętności infobrokera w społeczeństwie wiedzy i informacji oraz wykształcenie umiejętności stosowania różnorodnych strategii wyszukiwawczych, trafności doboru źródeł informacji i umiejętności ich oceny podczas realizacji zapytań informacyjnych dla środowisk gospodarczych.