Kurs służy uzupełnieniu informacji realizowanych w ramach przedmiotu Narzędzia wyszukiwania zasobów naukowych i dydaktycznych na studiach doktoranckich z zakresu archeologii, historii oraz informacji naukowej i bibliologii realizowanych na Wydziale Nauk Historycznych.
Wprowadza w tematykę wyszukiwania informacji w Internecie, charakteryzuje sieciowy rynek wyszukiwawczy, omawia zjawisko Ukrytego Internetu, prezentuje narzędzia wyszukiwania informacji specjalistycznej, podsuwa metody i strategie wyszukiwawcze, podkreśla rolę i przedstawia etapy procesu oceny informacji wyszukanej on-line.
W kursie e-learningowym zamieszczam:

  • materiały podsumowujące odbyte zajęcia;
  • kwerendy realizowane podczas zajęć;
  • materiały dodatkowe, poszerzające wiedzę na omawiane na zajęciach tematy;
  • literaturę pomocniczą
  • informacje na forum - na tematy formalne, a jeśli zaistnieje taka potrzeba ze strony studiujących - także na tematy merytoryczne.