Celem przedmiotu jest prezentacja współczesnej filozofii francuskiej oraz jej odnogi/odmiany/kontynuacji w postaci tzw. „teorii francuskiej”. Szczególny nacisk zostanie położony na reinterpretowanie i wyjaśnianie głównych pojęć i idei w teorii francuskiej, które często wywołują nieporozumienia i zdają się nadto ezoteryczne.

Będą to między innymi następujące hasła, pojęcia i idee: śmierć człowieka, dekonstrukcja, różnica (filozofia różnicy), różnia (różnicość), rozkosz, realizm spekulatywny.