Podczas realizacji zajęć studenci poznają nowoczesne techniki telewizyjne. Zdobędą umiejętności pozwalające na tworzenie autorskich materiałów wideo. Rozwiną swoje umiejętności z zakresu montażu filmowego. Zostaną zapoznani ze specyfiką materiałów filmowych realizowanych na potrzeby mediów internetowych.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się ze sztuką wystąpień publicznych. Otrzymują wiedzę pozwalającą im w sposób prawidłowy i efektywny przygotować własne wystąpienie publiczne oraz je wygłosić. 

Przystępującym do przedmiotu pomocna będzie znajomość zagadnień z zakresu retoryki, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.