Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja