Testy diagnostyczne dla studentów studiów II stopnia.

Test diagnostyczny dla studentów I roku studiów II stopnia.

W celu uzyskania obiektywnej oceny poziomu biegłości językowej,
prosimy o samodzielne rozwiązanie załączonego poniżej testu.

Test diagnostyczny dla studentów I roku studiów II stopnia.

W celu uzyskania obiektywnej oceny poziomu biegłości językowej,
prosimy o samodzielne rozwiązanie załączonego poniżej testu.

Test diagnostyczny dla studentów I roku studiów II stopnia.

W celu uzyskania obiektywnej oceny poziomu biegłości językowej,
prosimy o samodzielne rozwiązanie załączonego poniżej testu.

Test diagnostyczny dla studentów I roku studiów II stopnia.

W celu uzyskania obiektywnej oceny poziomu biegłości językowej,
prosimy o samodzielne rozwiązanie załączonego poniżej testu.