Topic outline

 • General

  Tworzenie multimedialnych treści e-learningowych


  Kurs podzielony jest na dwie części: teoretyczna i praktyczną. W części teoretycznej dr Kwiatkowska omawia cechy, funkcję i strukturę materiałów e-learningowych, przedstawia także zasady wykorzystywania materiałów multimedialnych w dydaktyce. Z kolei część praktyczna to przewodnik po programie Xerte, dzięki któremu krok po kroku nauczymy się, jak samodzielnie przygotowywać materiały e-learningowe.

 • Temat 1 - Wprowadzenie do kursu

  W pierwszym module przedstawione podstawowe założenia kursu oraz praktyczny słownik pojęć, który pomoże wprowadzić do dalszych części szkolenia.

 • Temat 2 - Cechy multimedialne materiałów e-learningowych

  W tej części kursu opisana została modelowa konstrukcja materiału e-learningowego ze szczegółowym opisem jego elementów składowych. Wyjaśniono również kwestię ich spójności i efektów ich zastosowania w gotowym kursie.

 • Temat 3 - Funkcje multimedialnych materiałów e-learningowych

  Dlaczego warto tworzyć materiały e-learningowe? W tym module zostały opisane funkcje: poznawczo-kształcąca i emocjonalno-motywacyjna, niezbędne w prawidłowo skonstruowanym kursie e-learningowym.

 • Temat 4 - Struktura materiałów e-learningowych

  W niniejszym module przedstawiono podział materiałów e-learningowych ze względu na ich strukturę. Podział jest dostosowany do charakteru kursu, jego złożoności i sposobu jego wykorzystania.

 • Temat 5 - Tworzenie multimedialnych treści e-learningowych

  W tej części kursu opisane zostały opisane rodzaje materiałów dydaktycznych wchodzących w skład kursu e-learningowego. Opisano także standardy tworzenia takich kursów: standard SCORM, standard ECC oraz model ADDIE.

 • Temat 6 - Modalnościowe aspekty treści e-learningowych

  W kształceniu zdalnym nie ma bezpośredniego kontaktu między nauczycielem oraz osobami uczącymi się. Materiały e-learningowe powinny zatem być starannie przygotowane i zawierać treści oraz formę obejmującą kilka możliwych modalności. Pojęcie modalności odnosi się do preferowanej modalności sensorycznej. Jej pełne wyjaśnienie znajduje się w tej części kursu.

 • Temat 7 - Zasady wykorzystania multimedialnych treści e-learningowych

  W tym module zostały przedstawione zasady i reguły posługiwania się materiałami e-learningowymi w procesie dydaktycznym. Wyjaśniono dlaczego muszą być dostosowane do grupy docelowej, jak spełnić ich rolę dydaktyczno-wychowawczą oraz dlaczego nie mogą być przypadkowo dobierane.

 • Temat 8 - Wybrane narzędzie do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych - Xerte

  Xerte to bezpłatny program do tworzenia materiałów e-learningowych, który pozwala na dodawanie statycznych i interaktywnych treści do tworzonego kursu. Jego prosta obsługa sprawia, że mogą z niego korzystać osoby bez zdolności programistycznych, wymaganych w innych systemach. Ten moduł pozwoli stawić pierwsze kroki w programie Xerte.

 • Temat 9 - Uruchamianie przykładowego projektu w programie Xerte

  Szczegółowa instrukcja uruchomienia przykładowego projektu w programie Xerte.

 • Temat 10 - Wstawianie plików medialnych (mediów)

  Zestaw ćwiczeń ułatwiających wstawianie elementów multimedialnych do przygotowywanego kursu.

 • Temat 11 - Wybrane narzędzie do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych

  W tym module zostały przedstawione wybrane przykłady interaktywności w programie Xerte. Opisano także krok po kroku proces eksportowania projektu do wybranego formatu.

 • Temat 12 - Quiz

  Quiz sprawdzający zdobytą wiedzę. Pytania obejmują zagadnienia zawarte w tematach 1-12.

 • Temat 13 - Podsumowanie kursu

  W ostatnim module zawarto podsumowanie kursu oraz bibliografię przydatną do samodzielnego rozwinięcia treści zawartych w kursie.